Áp suất tĩnh Vs. Áp suất động Vs. Tổng áp suất

Thời gian: | Đọc: 1181

Áp suất tĩnh là gì?

Áp suất tĩnh là một khái niệm cơ bản trong cơ học chất lỏng dùng để chỉ áp suất do chất lỏng gây ra khi nó đứng yên hoặc chuyển động với vận tốc không đổi. Nó được gọi là áp suất "tĩnh" vì nó không tính đến các tác động động của chuyển động chất lỏng, chẳng hạn như sự thay đổi vận tốc hoặc gia tốc.

Áp suất tĩnh phát sinh từ chuyển động ngẫu nhiên và va chạm của các phân tử trong chất lỏng. Khi các phân tử này va chạm với thành của vật chứa hoặc bề mặt, chúng sẽ tác dụng một lực vuông góc với bề mặt. Hiệu ứng tích lũy của những va chạm phân tử này dẫn đến áp suất tĩnh.

Về mặt thực tế, áp suất tĩnh có thể được coi là áp suất do chất lỏng tác động lên bề mặt rắn, chẳng hạn như thành ống hoặc bề mặt của vật thể được ngâm trong chất lỏng. Nó là một tham số quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kỹ thuật, khí động học và hệ thống HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí).

Áp suất tĩnh thường được đo bằng đơn vị lực trên một đơn vị diện tích, chẳng hạn như pascal (Pa) hoặc pound trên inch vuông (psi). Nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mật độ chất lỏng, chiều cao của cột chất lỏng (trong trường hợp có liên quan đến trọng lực) và hình dạng của hệ thống.

Hiểu áp suất tĩnh là rất quan trọng trong các ứng dụng kỹ thuật để đảm bảo dòng chất lỏng thích hợp, tính toàn vẹn của cấu trúc và hiệu suất hệ thống. Nó thường được xem xét cùng với các loại áp suất khác, chẳng hạn như áp suất động (liên quan đến chuyển động của chất lỏng) và áp suất toàn phần (tổng của áp suất tĩnh và áp suất động), để phân tích và thiết kế hệ thống chất lỏng một cách hiệu quả.

Áp suất tĩnh là gì

Áp suất động là gì?

Áp suất động là một khái niệm trong cơ học chất lỏng, biểu thị áp suất do chất lỏng gây ra do chuyển động hoặc vận tốc của nó. Không giống như áp suất tĩnh tính đến áp suất ở trạng thái nghỉ, áp suất động có tính đến tác động của chuyển động của chất lỏng.

Khi một chất lỏng chảy hoặc chuyển động, nó có động năng gắn liền với vận tốc của nó. Động năng này được chuyển thành áp suất động, đại diện cho áp suất bổ sung do chất lỏng gây ra do chuyển động của nó. Áp suất động có thể được hiểu là sự gia tăng áp suất sẽ xảy ra nếu chất lỏng đột ngột được đưa về trạng thái nghỉ.

Áp suất động bị ảnh hưởng bởi mật độ của chất lỏng và bình phương vận tốc của nó. Khi vận tốc chất lỏng tăng, áp suất động cũng tăng theo cấp số nhân. Mối quan hệ này được mô tả bằng phương trình Bernoulli, liên quan đến áp suất tĩnh, áp suất động và áp suất tổng (tổng của áp suất tĩnh và áp suất động) trong một hệ thống dòng chất lỏng.

Áp suất động là một thông số quan trọng trong các ứng dụng khác nhau, bao gồm khí động học, thủy lực và động lực học chất lỏng. Nó giúp phân tích và dự đoán hành vi của chất lỏng, chẳng hạn như các lực tác dụng lên các vật thể chuyển động trong chất lỏng, hiệu suất của máy móc chất lỏng và thiết kế các bề mặt và cấu trúc khí động học.

Trong kỹ thuật và vật lý, áp suất động thường được đo bằng đơn vị lực trên một đơn vị diện tích, chẳng hạn như pascal (Pa) hoặc pound trên inch vuông (psi). Hiểu áp suất động là rất quan trọng để thiết kế hệ thống chất lỏng hiệu quả và an toàn, tối ưu hóa hiệu suất của phương tiện và đảm bảo tính toàn vẹn về cấu trúc trong các ứng dụng trong đó chuyển động của chất lỏng đóng vai trò quan trọng.

Tổng áp suất là gì?

Áp suất tổng, còn được gọi là áp suất đình trệ hoặc áp suất pitot, là một khái niệm trong cơ học chất lỏng biểu thị tổng áp suất tĩnh và áp suất động của dòng chất lỏng. Nó được gọi là áp suất "tổng" vì nó tính đến cả áp suất ở trạng thái nghỉ và áp suất do chuyển động của chất lỏng.

Áp suất tổng giải thích cho thực tế là khi một chất lỏng chuyển động, động năng của nó góp phần tạo nên áp suất tổng thể. Ngoài áp suất tĩnh (áp suất ở trạng thái nghỉ), phát sinh từ sự va chạm phân tử trong chất lỏng, áp suất động (áp suất do chuyển động của chất lỏng) còn cộng thêm vào áp suất tổng.

Áp suất tổng thường được đo bằng thiết bị gọi là ống Pitot, bao gồm một ống hướng vào dòng chất lỏng. Ống Pitot có một lỗ hướng về phía dòng vào để đo sự ứ đọng hoặc áp suất tổng và một hoặc nhiều lỗ bổ sung hướng vuông góc với dòng chảy để đo áp suất tĩnh. Bằng cách trừ áp suất tĩnh khỏi áp suất tổng, áp suất động có thể được xác định.

Tổng áp suất là một thông số quan trọng trong các ứng dụng dòng chất lỏng khác nhau, chẳng hạn như khí động học, thủy lực và hệ thống HVAC. Nó được sử dụng để tính toán các thông số như vận tốc chất lỏng, tốc độ dòng thể tích và tổn thất năng lượng trong hệ thống. Áp suất tổng cũng được sử dụng để xác định hiệu suất của máy móc chất lỏng, đánh giá hiệu suất của máy bay và phương tiện cũng như thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí.

Trong kỹ thuật và vật lý, tổng áp suất thường được đo bằng đơn vị lực trên một đơn vị diện tích, chẳng hạn như pascal (Pa) hoặc pound trên inch vuông (psi). Bằng cách xem xét cả áp suất tĩnh và động, áp suất tổng cung cấp sự hiểu biết toàn diện về các điều kiện áp suất trong dòng chất lỏng, cho phép phân tích, thiết kế và tối ưu hóa chính xác hệ thống chất lỏng.

Tổng áp suất tĩnh động

Sự khác biệt giữa áp suất tĩnh, áp suất động và áp suất tổng

Trong lĩnh vực cơ học chất lỏng , điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa áp suất tĩnh, áp suất động và áp suất tổng. Áp suất tĩnh là áp suất do chất lỏng gây ra khi nó đứng yên. Nó được đo vuông góc với bề mặt chất lỏng và không phụ thuộc vào hướng dòng chảy. Mặt khác, áp suất động là áp suất do chất lỏng gây ra khi nó chuyển động. Nó được đo song song với hướng dòng chảy và phụ thuộc vào vận tốc của chất lỏng.

Áp suất tổng hay còn gọi là áp suất đình trệ, là tổng của áp suất tĩnh và áp suất động. Đây là áp suất tối đa mà chất lỏng có thể tác dụng lên một vật khi nó dừng hẳn. Áp suất tổng được đo bằng ống pitot, là thiết bị đo vận tốc của chất lỏng và chuyển đổi nó thành áp suất.

Hiểu được ba loại áp suất này là rất quan trọng trong các ứng dụng khác nhau như khí động học, thủy lực và thông gió. Ví dụ, trong khí động học, áp suất tĩnh được sử dụng để đo áp suất không khí bên trong cabin máy bay trong khi áp suất động được sử dụng để tính lực nâng tác dụng lên cánh máy bay. Tổng áp suất được sử dụng để đo tốc độ không khí và độ cao.

Trong thủy lực, áp suất tĩnh được sử dụng để đo áp suất trong đường ống trong khi áp suất động được sử dụng để tính tốc độ dòng chảy của chất lỏng. Tổng áp suất được sử dụng để đo lường hiệu quả của hệ thống thủy lực.

Trong hệ thống thông gió, áp suất tĩnh được sử dụng để đo điện trở của ống dẫn khí trong khi áp suất động được sử dụng để tính tốc độ dòng khí. Tổng áp suất được sử dụng để đo lường hiệu quả của hệ thống thông gió.

Áp suất tĩnh, áp suất động và áp suất toàn phần

Máy tính áp suất động

Để tính áp suất động, bạn cần biết mật độ chất lỏng và vận tốc của chất lỏng. Đây là công thức tính áp suất động:

Áp suất động (q) = 0,5 * Mật độ (ρ) * Vận tốc² (v²)

Ở đâu:
- Áp suất động (q) là áp suất do chất lỏng chuyển động.
- Tỷ trọng (ρ) là khối lượng riêng của chất lỏng.
- Velocity (v) là vận tốc của chất lỏng.

Để sử dụng máy tính, chỉ cần nhập các giá trị mật độ chất lỏng và vận tốc, và nó sẽ tính áp suất động cho bạn. Đây là một ví dụ:

Ví dụ:
Tỷ trọng (ρ) = 1,2 kg/m³
Vận tốc (v) = 10 m/s

Sử dụng công thức:
Áp suất động (q) = 0,5 * 1,2 * (10²)
Áp suất động (q) = 0,5 * 1,2 * 100
Áp suất động (q) = 60 Pa

Do đó, áp suất động trong ví dụ này là 60 Pascal (Pa).

Hãy nhớ rằng các đơn vị được sử dụng cho mật độ và vận tốc phải nhất quán (ví dụ: kg/m³ cho mật độ và m/s cho vận tốc) để có được đơn vị chính xác cho áp suất động.

Cảm biến áp suất động là gì?

Cảm biến áp suất động là một thiết bị được sử dụng để đo áp suất do chất lỏng gây ra do chuyển động hoặc vận tốc của nó. Nó được thiết kế đặc biệt để nắm bắt và định lượng chính xác áp suất động trong dòng chất lỏng.

Cảm biến áp suất động sử dụng các công nghệ cảm biến khác nhau để chuyển đổi áp suất thành tín hiệu điện có thể đo và phân tích. Một số loại cảm biến áp suất động phổ biến bao gồm cảm biến áp điện, cảm biến áp điện và cảm biến điện dung.

Cảm biến áp điện hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng áp điện, trong đó một số vật liệu nhất định tạo ra điện tích khi chịu áp lực cơ học. Khi dòng chất lỏng tác dụng áp suất lên cảm biến áp điện, nó sẽ tạo ra một điện tích tỷ lệ với áp suất động.

Mặt khác, cảm biến áp điện sử dụng đặc tính của một số vật liệu nhất định để thay đổi điện trở của chúng nhằm phản ứng với biến dạng cơ học. Những cảm biến này chứa các phần tử áp điện biến dạng dưới áp suất chất lỏng, gây ra sự thay đổi điện trở, có thể đo được và tương quan với áp suất động.

Cảm biến điện dung sử dụng những thay đổi về điện dung để đo áp suất. Những cảm biến này bao gồm một màng ngăn biến dạng theo áp suất chất lỏng, dẫn đến sự thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ điện. Sự thay đổi điện dung này sau đó được phát hiện và chuyển đổi thành tín hiệu điện biểu thị áp suất động.

Cảm biến áp suất động tìm thấy ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hàng không vũ trụ, ô tô, HVAC, hầm gió và nghiên cứu động lực học chất lỏng. Chúng được sử dụng để phân tích hành vi dòng chất lỏng, giám sát hiệu suất trong hệ thống chất lỏng, đo lực khí động học và tối ưu hóa thiết kế để vận hành hiệu quả và an toàn.

Điều quan trọng là chọn cảm biến áp suất động phù hợp cho ứng dụng cụ thể, xem xét các yếu tố như phạm vi áp suất, độ chính xác, thời gian đáp ứng, điều kiện môi trường và khả năng tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu. Các nhà sản xuất và nhà cung cấp cung cấp nhiều loại cảm biến áp suất động phù hợp với các yêu cầu khác nhau.

Ứng dụng của cảm biến áp suất động

Cảm biến áp suất động có nhiều ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, trong đó việc đo áp suất do chuyển động của chất lỏng là rất quan trọng. Một số ứng dụng phổ biến của cảm biến áp suất động bao gồm:

1. Thử nghiệm khí động lực học và đường hầm gió: Cảm biến áp suất động được sử dụng để đo áp suất không khí tác dụng lên cánh máy bay, thân máy bay và các bề mặt khí động học khác trong quá trình thử nghiệm đường hầm gió. Dữ liệu này giúp phân tích và tối ưu hóa hiệu suất khí động học của máy bay và tàu vũ trụ.

2. Thử nghiệm ô tô: Cảm biến áp suất động đóng một vai trò quan trọng trong các ứng dụng ô tô như đo luồng không khí, phân tích hệ thống nạp và xả, phân tích quá trình đốt cháy trong động cơ và khí động học của lốp. Chúng giúp đánh giá hiệu suất của xe, hiệu suất sử dụng nhiên liệu và tối ưu hóa thiết kế để có tính khí động học tốt hơn.

3. Hệ thống HVAC (Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí): Cảm biến áp suất động được sử dụng để giám sát và kiểm soát luồng không khí trong hệ thống HVAC. Chúng giúp đảm bảo thông gió hiệu quả, duy trì phân phối không khí thích hợp và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng trong quá trình sưởi ấm và làm mát.

4. Nghiên cứu động lực học chất lỏng: Cảm biến áp suất động được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và phát triển động lực học chất lỏng, bao gồm các nghiên cứu về hành vi dòng chất lỏng, nhiễu loạn và tương tác cấu trúc chất lỏng. Chúng cung cấp dữ liệu có giá trị để xác nhận các mô hình động lực học chất lỏng tính toán (CFD) và nâng cao hiểu biết về hiện tượng chất lỏng.

5. Đo lưu lượng khí và chất lỏng: Cảm biến áp suất động được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau để đo và giám sát tốc độ dòng khí và chất lỏng. Chúng được sử dụng trong đường ống, quy trình công nghiệp và đồng hồ đo lưu lượng để đảm bảo đo lưu lượng chính xác và hiệu quả.

6. Hàng không vũ trụ và Quốc phòng: Cảm biến áp suất động tìm thấy các ứng dụng trong hệ thống hàng không vũ trụ và phòng thủ để đo tốc độ không khí, độ cao và áp suất động trong máy bay, tên lửa, tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Chúng góp phần đảm bảo an toàn chuyến bay, điều hướng và đánh giá hiệu suất.

7. Giám sát môi trường: Cảm biến áp suất động được sử dụng trong hệ thống giám sát môi trường để đo tốc độ gió, áp suất không khí và điều kiện khí quyển. Họ hỗ trợ dự báo thời tiết, nghiên cứu khí hậu và nghiên cứu môi trường.

8. Máy móc và tua bin chất lỏng: Cảm biến áp suất động được sử dụng để giám sát và điều khiển máy móc và tua bin chất lỏng. Chúng cung cấp dữ liệu có giá trị để tối ưu hóa hiệu quả, phát hiện các bất thường và đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy.

Đây chỉ là một vài ví dụ về các ứng dụng rộng rãi của cảm biến áp suất động. Tính linh hoạt và độ chính xác của chúng khiến chúng trở thành công cụ thiết yếu trong các ngành dựa vào phép đo áp suất chính xác để tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất và đảm bảo an toàn.

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất tĩnh là gì?

Cảm biến áp suất tĩnh là một thiết bị được thiết kế để đo áp suất tĩnh do chất lỏng gây ra khi nó đứng yên hoặc chuyển động với vận tốc không đổi. Nó được sử dụng để đo chính xác áp suất tại một điểm cụ thể trong hệ thống chất lỏng nơi không có chuyển động của chất lỏng.

Cảm biến áp suất tĩnh sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để chuyển đổi áp suất tĩnh thành tín hiệu điện có thể đo và phân tích. Một số loại cảm biến áp suất tĩnh phổ biến bao gồm cảm biến đo biến dạng, cảm biến điện dung và cảm biến áp điện.

Cảm biến đo biến dạng sử dụng nguyên lý các phần tử nhạy cảm với biến dạng làm thay đổi điện trở của chúng khi chịu áp lực cơ học. Những cảm biến này bao gồm một màng ngăn hoặc màng biến dạng dưới áp suất tĩnh, gây căng thẳng cho máy đo biến dạng. Sự thay đổi điện trở được đo và tương quan với áp suất tĩnh.

Cảm biến điện dung sử dụng sự thay đổi điện dung để đo áp suất tĩnh. Những cảm biến này có màng ngăn hoặc màng biến dạng dưới áp suất chất lỏng, dẫn đến sự thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ điện. Sự thay đổi điện dung sau đó được phát hiện và chuyển đổi thành tín hiệu điện biểu thị áp suất tĩnh.

Cảm biến áp điện sử dụng vật liệu làm thay đổi điện trở để phản ứng với biến dạng cơ học. Các cảm biến này chứa các phần tử áp điện biến dạng dưới áp suất chất lỏng, dẫn đến thay đổi điện trở. Sự thay đổi này được đo và chuyển đổi thành tín hiệu điện tỷ lệ với áp suất tĩnh.

Cảm biến áp suất tĩnh tìm thấy các ứng dụng trong các ngành công nghiệp và hệ thống khác nhau trong đó việc đo chính xác áp suất tĩnh là rất quan trọng. Một số ứng dụng phổ biến bao gồm hệ thống HVAC, phòng sạch, hệ thống khí nén, thiết bị y tế, quy trình công nghiệp và tự động hóa tòa nhà. Chúng được sử dụng để đảm bảo dòng chất lỏng thích hợp, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng, giám sát hiệu suất hệ thống và duy trì sự an toàn và hiệu quả trong các ứng dụng khác nhau.

Khi chọn cảm biến áp suất tĩnh, cần xem xét các yếu tố như dải áp suất, độ chính xác, độ nhạy nhiệt độ, thời gian đáp ứng và khả năng tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu để đảm bảo các phép đo chính xác và đáng tin cậy.

Sự khác biệt giữa đầu dò áp suất động và tĩnh là gì?

Sự khác biệt giữa bộ chuyển đổi áp suất động và bộ chuyển đổi áp suất tĩnh nằm ở khả năng đo áp suất tương ứng trong các điều kiện chất lỏng khác nhau.

1. Bộ chuyển đổi áp suất động

Bộ chuyển đổi áp suất động được thiết kế đặc biệt để đo áp suất do chất lỏng gây ra do chuyển động hoặc vận tốc của nó. Nó có khả năng nắm bắt và định lượng chính xác áp suất động trong dòng chất lỏng. Bộ chuyển đổi áp suất động thường được sử dụng trong các ứng dụng mà chất lỏng đang chuyển động, chẳng hạn như luồng không khí trong đường hầm gió, thử nghiệm khí động học, thử nghiệm ô tô và nghiên cứu động lực học chất lỏng. Những bộ chuyển đổi này được thiết kế để đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng về áp suất và cung cấp các phép đo thời gian thực về sự thay đổi áp suất động. Chúng thường được sử dụng trong các ứng dụng mà việc đo dao động áp suất và thay đổi áp suất nhanh là rất quan trọng.

2. Đầu dò áp suất tĩnh

Mặt khác, một bộ chuyển đổi áp suất tĩnh được thiết kế để đo áp suất do chất lỏng gây ra khi nó đứng yên hoặc chuyển động với vận tốc không đổi. Nó được sử dụng đặc biệt để đo áp suất tĩnh trong hệ thống chất lỏng không có chuyển động của chất lỏng. Bộ chuyển đổi áp suất tĩnh thường được sử dụng trong các ứng dụng như hệ thống HVAC, quy trình công nghiệp, phòng sạch và hệ thống khí nén. Chúng được thiết kế để đo và theo dõi chính xác áp suất tại một điểm cụ thể trong hệ thống, cung cấp các số đọc đều đặn và ổn định. Đầu dò áp suất tĩnh thường được sử dụng để đo và giám sát các giá trị áp suất trung bình trong các ứng dụng mà chất lỏng không chuyển động hoặc đang chuyển động với vận tốc không đổi.

Tóm lại, sự khác biệt chính giữa đầu dò áp suất động và đầu dò áp suất tĩnh nằm ở khả năng đo áp suất trong các điều kiện chất lỏng khác nhau. Đầu dò áp suất động thích hợp để đo dao động áp suất và thay đổi áp suất nhanh trong dòng chất lỏng, trong khi đầu dò áp suất tĩnh được sử dụng để đo áp suất ổn định và ổn định trong điều kiện dòng chảy tĩnh hoặc không đổi.

Đọc mở rộng:   Các loại máy phát áp lực

Trước : Đồng hồ đo lưu lượng bể bơi: Công cụ chính để bảo trì bể bơi tối ưu Kế tiếp : Đồng hồ đo BTU là gì và nó hoạt động như thế nào?
mặt sau