Lấy khách hàng làm trung tâm Định hướng phấn đấu

Để phù hợp với các giá trị lấy khách hàng làm trung tâm, Supmea đã thành lập bộ phận dịch vụ hậu mãi độc lập và đội ngũ kỹ sư dịch vụ để không ngừng nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Trong những năm qua, Supmea đã giành được danh tiếng tốt. Đồng thời, qua nhiều năm tích lũy, Supmea cũng đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với các công ty nổi tiếng này.