Cảm biến và bộ truyền mức thủy tĩnh là những công cụ có giá trị để đo mức chất lỏng trong nhiều ứng dụng. Độ chính xác, độ tin cậy và yêu cầu bảo trì thấp khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm nhà máy xử lý nước, nhà máy xử lý nước thải và cơ sở xử lý hóa chất. Chúng cũng được sử dụng trong bể chứa và tàu thuyền để theo dõi mức chất lỏng và ngăn chặn việc đổ đầy hoặc đổ đầy.

Máy đo mức chìm

Máy đo mức chìm SUP-P260

Máy đo mức chìm SUP-P262-B PTFE

Máy đo mức chìm SUP-P262-B PTFE

Máy phát mức thủy tĩnh

Máy đo mức chìm SUP-P260-M3

Máy đo mức chìm SUP-PX261

Máy đo mức chìm SUP-PX261