Tại supmea, chúng tôi nhận thức được rằng công ty là một phần của xã hội, vì vậy chúng tôi đóng góp vào tiến bộ xã hội theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ của chúng tôi giúp ích cho các tiện ích, sản xuất công nghiệp, trong khi đó, cơ sở hạ tầng và thiết kế tiếp tục tối ưu hóa, tăng năng suất và giảm tác động đến môi trường

Supmea có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày: nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và gia đình của nhân viên. Đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và đối tác của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu.

Supmea cũng có các chương trình toàn cầu và địa phương để hỗ trợ sự phát triển hơn nữa của xã hội - Supmea đã thiết lập quan hệ hợp tác với các trường đại học trên khắp thế giới để cung cấp cơ sở giảng dạy tốt nhất cho các trường đại học, đồng thời thiết lập các chương trình tài trợ và học bổng tại các trường đại học. Và Supmea tự hào là cơ sở đào tạo thực tập cho một số trường đại học, cung cấp kiến thức cơ bản liên quan đến tự động hóa và đào tạo kỹ thuật cho sinh viên đại học sắp tham gia vào ngành tự động hóa. Việc họ hiểu và thành thạo các kỹ năng cần thiết trong công việc là rất hữu ích.

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi: Lấy khách hàng làm trung tâm, hướng đến Striver, trong đó phác thảo các tiêu chuẩn chính và cam kết xã hội của chúng tôi. Chẳng hạn như Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty, các chính sách về Đạo đức, Môi trường, Xã hội và Nhân quyền của chúng ta cũng như nhiều hướng dẫn nội bộ, bao gồm các tiêu chuẩn liêm chính. Những điều này giúp các bên liên quan hiểu những gì họ có thể mong đợi từ Supmea.

Chiến đấu với Covid-19

fight Covid-19donated mask

donated masks

Hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

zhejiang university of science & technology and supmea

Supmea and China Jiliang university

Zhejiang Sci-Tech University and Supmea

Supmea and Zhejiang University of Water Resources and Electric Power