Tại Supmea, có rất nhiều vị trí thú vị với nhiều cơ hội. Để phát triển tài năng, chúng ta có những con đường phát triển nghề nghiệp khác nhau.

Chúng tôi mong muốn các tài năng tự động hóa từ nhiều quốc gia khác nhau sẽ trở thành thành viên của nhóm chúng tôi.

nghề nghiệp:

· Giám đốc văn phòng địa phương

· Kỹ sư bán hàng

· Kỹ sư dịch vụ

Làm sao để đăng kí:

Nếu bạn muốn tham gia cùng chúng tôi, vui lòng gửi hồ sơ của bạn tới:

info@supmea.com hoặc kevinhuang@supmea.com