Đồng hồ đo lưu lượng từ là thiết bị đo lưu lượng chất lỏng trong đường ống sử dụng nguyên lý từ tính. Nó hoạt động bằng cách sử dụng Định luật cảm ứng điện từ của Faraday, trong đó một từ trường được đặt vào chất lỏng đang chảy và một điện áp được tạo ra tỷ lệ thuận với vận tốc của chất lỏng. Lưu lượng kế từ tính đặc biệt hữu ích để đo lưu lượng chất lỏng dẫn điện như nước, nước thải và bùn.